top of page

Grow Your Vision

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Serkan akyol
ADRES: dere cd no: 90 şirintepe çiğli izmir

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: serkan akyol
Adres: dere cd no: 90 şirintepe çiğli izmir
Telefon: 05332305838
Faks
Eposta: akyollargmbh@gmail.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

 

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinie

شواء الكحلى والشيشة كحل

Alle Leistungen unseres Shops und der AKYOLLAR GMBH mit Sitz in der Am Alten Kaninsberg 12، 52146 Würselen، Deutschland. Sie gehört unserem Unternehmen und wird von unserem Unternehmen betrieben.

Unser Unternehmen kann personenbezogene Daten für verschiedene Zwecke erheben. Wie und auf welche Weise die erhobenen personenbezogenen Daten erhoben werden، wie und wie daten geschützt werden، ist nachfolgend aufgeführt.

Aufgrund der Art des Geschäfts sammelt uner Shop einige persönliche Informationen über die Mitglieder (wie Vor- und Nachname، Firmeninformationen، Telephone، Adresse oder E-Mail-Adressen)، indem verschiedene Formulare und Umfragen zur Mitglieddengeserem.

في einigen Zeiträumen kann unser Unternehmen Kampagneninformationen ، Informationen über neue Produkte und Werbeangebote an seine Kunden und Mitglieder منك. Unsere Mitglieder können alle Arten von Entscheidungen darüber treffen، ob sie solche Informationen erhalten möchten، während sie Mitglied werden. Diese Auswahl kann dann im Abschnitt mit den Kontoinformationen geändert werden، nachdem sie sich als Mitglied angemeldet haben، oder sie können eine Benachrichtigung über den Link in dernachrichtigung über den Link in 1365cdnachrichtigung über den Link in 136cd0193cd02

Während des Genehmigungsverfahrens über unseren متجر أو بريد إلكتروني werden persönliche Daten، die von unseren Mitgliedern electronisch an uneren Shop übermittelt werden، nicht an Dritte weitergegeben، außer für dieergen für die.

Unser Unternehmen erfasst und verwendet die IP-Adresse seiner Mitglieder، um systembezogene Probleme zu identifizieren und etwaige Probleme oder Streitigkeiten، die in Bezug auf den bereitgestellten Dienst auftreten können. IP-Adressen können auch verwendet werden، um Benutzer allgemein zu identifizieren und umfassende demografische Informationen zu sammeln.

Unser Unternehmen kann die angeforderten Informationen für Direktmarketingzwecke selbst oder durch die Personen، mit dans es zusammenarbeitet، außerhalb der in der Mitgliedschaftsvereinbarung festgelegten Zwecke und des Umfangs verwenden. Personenbezogene Daten können auch verwendet werden، um den Benutzer bei Bedarf zukontieren. Von unserem Unternehmen angeforderte oder vom Benutzer bereitgestellte Informationen أو Informationen über Transaktionen، die über unseren Shop getätigt wurden؛ Es kann für verschiedene statistische Auswertungen، Datenbankerstellung und Marktforschung verwendet werden، ohne die Identität unserer Mitglieder preiszugeben، außerhalb des Umfangs und der Zwecke، die durch die "Mitgliedeterschung

Unser Unternehmen، vertraulich Informationen streng vertraulich und Vertraulich zu behandeln، sie als Vertraulichkeitsverpflichtung zu betrachten، die Vertraulichkeit zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten، alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen، يموت Öffentlichkeit gelangen oder unsefugte Nutzung oder Weitergabe an Dritte

KREDITKARTENSICHERHEIT

Unser Unternehmen premisiert die Sicherheit von Kreditkarteninhabern، die auf unseren Einkaufsseiten einkaufen. Ihre Kreditkarteninformationen werden in keiner Weise in unserem System gespeichert.

Wenn Sie den Transaktionsprozess eingeben، mussen Sie zwei Dinge beachten، um zu verstehen، dass Sie sich auf einer sicheren الموقع الإلكتروني. Eines davon ist ein Schlüssel- oder Schlosssymbol in der unteren Zeile Ihres Browsers. Dies zeigt an، dass sich auf einer sicheren الموقع الإلكتروني befinden und alle Ihre Informationen verschlüsselt und geschützt sind. Diese Informationen werden nur in Abhängigkeit vom Verkaufsprozess und in Richtung Ihrer Anweisungen verwendet. Die Informationen über die beim Einkaufen verwendete Kreditkarte werden unabhängig von unseren Einkaufsseiten mit dem 128-Bit-SSL-Protokoll (Secure Sockets Layer) verschlüsselt und zur Abfrage an die zuständige Bank gesendet. Wenn die Kartenverfügbarkeit genehmigt ist، kann für den Einkauf aufrechterhalten werden. Da von uns keine Informationen über die Karte eingesehen und erfasst werden können، ist es Dritten unter keinen Umständen untersagt، diese Informationen zu erhalten.
Die Zuverlässigkeit der Zahlungs- / Rechnungs- / Lieferadressen von Bestellungen ، يموت عبر الإنترنت لكل Kreditkarte aufgegeben werden ، wird von unserem Unternehmen auf Kreditkartenbetrug geprüft. Daher muss die Richtigkeit der Finanz- und Adress- / Telefoninformationen zuerst bestätigt werden، damit Kunden، die zum ersten mal auf unseren Einkaufsseiten bestellen، zur Beschaffungs- und Lieferphase gelangen. Um diese Informationen zu Kontrollieren، wird gegebenenfalls der Kunde، der die Kreditkarte besitzt، oder die zuständige Bankkontiert.
Nur Sie können auf alle Informationen zugreifen und diese ändern، während Sie Mitglied werden. Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen für Mitglieder sicher schützen، ist es anderen nicht möglich، auf Informationen über Sie zuzugreifen und diese zu ändern. Zu diesem Zweck wird bei Mitgliedstransaktionen innerhalb des 128-Bit-SSL-Sicherheitsbereichs agiert. Dieses System ist ein internationaler Verschlüsselungsstandard، der nicht 

أناInternet-Einkaufsseiten مع Auskunftstelefon أو Kundendienst und wo vollständige Adress- und Telefoninformationen angegeben sind ، werden heute eher bevorzugt. Auf diese Weise können Sie detaillierte Informationen zu allen Problemen erhalten، die Ihnen in den Sinn kommen، und Sie können gesunde Informationen über die Zuverlässigkeit des Unternehmens erhalten، das Online-Einkaufsdienste anbiet

Hinweis: Wir empfehlen، auf Internet-Einkaufsseiten auf die vollständige Adresse und Telefonnummer des Unternehmens zu achten. Wenn Sie einkaufen gehen، notieren Sie sich vor dem Einkauf alle Telephone- / Adressinformationen des Geschäfts، in dem Sie das Produkt gekauft haben. Bestätigen Sie Telefonisch vor dem Einkauf، wenn Sie nicht vertrauen. Alle Informationen über unser Unternehmen und den Standort des Unternehmens sind auf allen unseren Online-Shopping-Seiten anangegeben.

gebrochen werden kann.

سيشيرهيت دير كريديتكارتين معلومات عن دين فيرساندأوفتراغ

Ihre Identitäts- und Kreditkarteninformationen، die Sie uns per Kreditkarte übermittelt haben، werden von unserem Unternehmen gemäß der Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Diese Informationen werden von der Bank für 60 Tage gegen eventuelle Einwände gegen Kreditkartenabhebungen aufbewahrt und dann vernichtet. Wenn Ihre Karte mit einem anderen Betrag als dem von Ihnen an uns gesendeten Frachtbestellformular für den Preis der von Ihnen bestellten Produkte belastet wurde، können Sie selbstverständlich gegenüber der Bank widersung dies. خطر كين stellt ضيق.


WEBSEITEN UND ANWENDUNGEN VON DRITTANBIETERN
Unser Shop kann Links zu anderen مواقع الإنترنت innerhalb der Website enthalten. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken und Inhalte der Websites، auf die über diese Links zugegriffen wird. Auf der Website unseres Unternehmens veröffentlichte Anzeigen werden über unere Werbepartner وهو عبارة عن فقير غير سليم من Nutzer. Die Grundsätze der Datenschutzrichtlinie in dieser Vereinbarung gelten nur für die Nutzung unseres Shops und gelten nicht für Websites von Drittanbietern.

أوسنهميفيلن
Unter den unten angegebenen eingeschränkten Umständen kann unser Unternehmen die Informationen von Benutzern an Dritte Weitergeben، außer wie in datenschutzrichtlinie "angegeben. Diese Fälle sind zahlenmäßig begrenzt ؛
1. Gesetz، Gesetzesdekret، Verordnung usw. um den Verpflichtungen nachzukommen، die sich aus den von der zuständigen Justizbehörde erlassenen Rechtsvorschriften ergeben؛
2. Zur Erfüllung und Umsetzung des "Mitgliedschaftsvertrags" und anderer Vereinbarungen، die unser Shop mit Benutzern geschlossen line؛
3. Anfordern von Informationen über Benutzer zum Zweck der Durchführung einer Untersuchung oder Untersuchung، die ordnungsgemäß von der zuständigen Verwaltungs- und Justizbehörde durchgeführt wird؛
4. Die Bereitstellung von Informationen ist erforderlich، um die Rechte oder die Sicherheit der Benutzer zu schützen.

البريد الإلكتروني- SICHERHEIT
Schreiben Sie niemals Ihre Kreditkartennummer أو Passwörter in die E-Mails، die Sie bezüglich einer Ihrer Bestellungen an den Kundenservice unseres Stores from you. في رسائل البريد الإلكتروني enthaltene Informationen können von Dritten eingesehen werden. Unser Unternehmen kann unter keinen Umständen die Sicherheit der von Ihren E-Mails übertragenen Informationen ضمان.

المتصفح- ملفات تعريف الارتباط
Unser Unternehmen kann Informationen über die Benutzer، die unseren Shop besuchen، und die Nutzung der Website erhalten، indem eine technische Kommunikationsdatei (Cookie) verwendet wird. Die erwähnten technischen Kommunikationsdateien sind kleine Textdateien، die eine Website an den Browser des Benutzers senet، um sie im Arbeitsspeicher zu speichern. Die technische Kommunikationsdatei erleichtert die Nutzung des Internets، indem Status und Präferenzen über die Website gespeichert werden.

Die technische Kommunikationsdatei hilft dabei، statistische Informationen darüber zu erhalten، wie viele Personen die Website zu welchem ​_d04a07d8-9cd4a07d8-9CD8-201 und Anzeigen und Inhalte von speziell gestalteten Benutzerseiten dynamisch zu generieren für Benutzer. Die technische Kommunikationsdatei ist nicht darauf ausgelegt، Daten oder andere persönliche Informationen aus dem Hauptspeicher or Ihrer E-Mail abzurufen. تم العثور على المتصفح الخاص بك حتى ausgelegt ، dass sie die technische Kommunikationsdatei akzeptieren ، aber Benutzer können die Einstellungen so ändern، dass die technische Kommunikationsdatei nicht ankommunikationsdatei nicht ankommunikationsdatei.

Unser Unternehmen kann die Bestimmungen dieser „Datenschutzrichtlinie“ jederzeit ändern، indem es sie auf der Website veröffentlicht oder den Benutzern eine البريد الإلكتروني المرسل من قبل موقع الويب veröffentlicht. Wenn die Bedingungen der Datenschutzrichtlinie geändert werden، treten sie am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Bei Fragen und Anregungen zu unserer Datenschutzerklärung können Sie eine E-mail an ecobaran35@gmail.com منك. Sie können die Kontaktinformationen unseres Unternehmens حتى الآن.

Unternehmen Titel: AKYOLLAR GMBH
Die Anschrift: Am Alten Kaninsberg 12، 52146 Würselen، Deucschland
البريد الإلكتروني: ecobaran35@gmail.com
هاتف: +905350723243

Stornierungsbedingungen

VERBRAUCHERRECHTE - WIDERRUFSRECHT - WIDERRUFSRECHT RÜCKGABERECHTE

جميع الجواهر:
Wenn Sie eine Bestellung Electronisch über die von Ihnen genutzte Website aufgeben، gelten das Vorabinformationsformular und der Ihnen vorgelegte Fernabsatzvertrag als akzeptiert.
Bestimmungen des Verbraucherschutzgesetzes Nr. من Käufer unterliegen. 6502 und der Verordnung über Fernabsatzverträge (RG: 27.11.2014 / 29188) und anderen anwendbaren Gesetzen in Bezug auf den Verkauf und die Lieferung des von ihnen gekauften Produkts.
Versandkosten ، die Produktversandkosten sind ، werden von den Käufern getragen.
Jedes gekaufte Produkt wird an die person und / oder Organization an die vom Käufer angegebene Adresse gelefert، sofern die gesetzliche Frist von 30 Tagen nicht überschritten wird. Wird das Produkt nicht internhalb dieser Frist Gelefert، kann der Käufer den Vertrag kündigen.
Das gekaufte Produkt muss vollständig und gemäß den in der Bestellung angegebenen Qualifikationen und mit Dokumenten wie Garantiezertifikat، Benutzerhandbuch، Falls vorhanden، geliefert werden.
Wenn es unmöglich wird، das gekaufte Produkt zu verkaufen، muss der Verkäufer den Käufer innerhalb von 3 Tagen nach Kenntnis von dieser Situation schriftlich benachrichtigen. Der Gesamtpreis muss dem Käufer innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet werden.

WENN DER PREIS DES GEKAUFTEN PRODUKTS NICHT BEZAHLT WIRD:
Wenn der Käufer den Preis des gekauften Produkts nicht bezahlt or ihn in den Bankunterlagen storniert، endet die Verpflichtung des Verkäufers، das Produkt zu liefern.

EINKÄUFE MIT DER UNAUTORISIERTEN VERWENDUNG DER KREDITKARTE:
Wenn nach der Lieferung des Produkts فيستجستلت ويرد ، dass die Kreditkarte ، قبعة mit der Käufer bezahlt ، von Unefugten Personen missbräuchlich verwendet wird und der Preis des verkauften Produkts nicht von der zustän der zustäständiferk de zahlt hat Kosten des VERKÄUFERS zurücksen und an den VERKÄUFER zurücksenden. 

NICHT INNERHALB DER ZEIT GELIEFERT WERDEN كان من WENN DAS PRODUKT AUS UNERLAUBTEN GRN:
Wenn höhere Gewalt eintritt، die der Verkäufer nicht vorhersehen kann، und das Produkt nicht rechtzeitig geliefert werden kann، wird der Käufer benachrichtigt. Der Käufer kann die Stornierung der Bestellung ، من Ersatz des Produkts durch ein ähnliches Produkt oder die Verzögerung der Lieferung verlangen، bis das Hindernis beseitigt ist. Wenn der Käufer die Bestellung storniert ؛ Wenn er die Zahlung في قبعة bar geleistet ، wird ihm diese Gebühr innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Stornierung in bar ausgezahlt. Wenn der Käufer die Zahlung per Kreditkarte getätigt hat und diese storniert، wird der Produktpreis interiorhalb von 14 Tagen nach dieser Stornierung an die Bank zurückerstattet، aber es ist möglich، dass die Bank ihn ihnbrihnb dashal بنك zurückerstattet.

VERPFLICHTUNG DES KÄUFERS ، DAS PRODUKT ZU PRUFEN:
Der Käufer wird die vertragsgegenständlichen Waren / Dienstleistungen vor Erhalt prüfen؛ verbeulte ، gebrochene ، zerrissene Verpackungen usw. Beschädigte und mangelhafte Waren / Dienstleistungen werden nicht vom Frachtunternehmen erhalten. Die empfangene Ware / Leistung gilt als unbeschädigt und سليم. قبعة Der KÄUFER die Ware / Leistung nach Lieferung sorgfältig zu schützen. Wenn vom Widerrufsrecht Gebrauch gemacht werden soll ، dürfen die Waren / Dienstleistungen nicht verwendet werden. Die Rechnung muss zusammen mit dem Produkt zurückgesendet werden.

RÜCKTRITTSRECHT:
كوفر. Innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab dem Datum der Lieferung des gekauften Produkts an sich selbst oder an die الشخص / المنظمة unter der angegebenen Adresse kann er von seinem Recht Gebrauch machen، vom Vertrag zurückzutrenet oder an indemnu strafnet Gründen، sofern er dies dem VERKÄUFER über die untenstehenden Kontaktdaten mitteilt.

KONTAKTDATEN ، DIE ÜBER DAS WIDERRUFSRECHT DES VERKÄUFERS BENACHRICHTIGT WERDEN KÖNNEN:
UNTERNEHMEN
NENNE DEN TITEL: شركة AKYOLLAR GMBH
DIE ANSCHRIFT: Am Alten Kaninsberg 12، 52146 Würselen، Deucschland
البريد الإلكتروني: akyollargmbh@gmail.com
هاتف: +905350723243

DAUER DES WIDERRUFSRECHTS:
Handelt es sich um eine vom Käufer erworbene Dienstleistung، startnt diese 14-tägige Frist ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung. Vor Ablauf des Wirrufsrechts kann das Wirrufsrecht nicht bei Dienstleistungsverträgen ausgeübt werden، die Ausführung der Dienstleistung mit Zustimmung des Verbrauchers Begonnen line يسمى باي.
Die durch die Ausubung des Wirrufsrechts entstehenden Kosten trägt der VERKÄUFER.
Um das Widerrufsrecht auszuüben، muss dem VERKÄUFER eine schriftliche Mitteilung لكل Einschreiben، Fax oder E-Mail innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen zugestellt werden und das Produkt darf nicht nicht nichtug.

NUTZUNG DES WIDERRUFSRECHTS:
Die Rechnung des an dritte Person oder den KÄUFER geleferten Produkts (Wenn es sich bei der Rechnung des zurückzugebenden Produkts um ein Unternehmen handelt، muss sie zusammen mit der von der von dernderückzugebenden muss. .)
Rücksendeformular، Die zurückzusenden Produkte müssen vollständig und unschädigt gelefert werden، zusammen mit Karton، Verpackung، Standardzubehör، Falls vorhanden.

RÜCKSENDEBEDINGUNGEN:
Der VERKÄUFER ist verpflichtet، den Gesamtpreis und die den KÄUFER verschuldenden Dokumente spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rücktrittserklärung an den KÄUFER zurückzugeben und Die Wareenz innerurb.
Kommt es zu einem durch das Verschulden des KÄUFERS verursachten Wertverlust der Ware oder wird die Rücksendung unmöglich، so ist der KÄUFER verpflichtet، dem VERKÄUFER من Schaden in Höhe des Verschuldens des KÄUFER. Der KÄUFER ist jedoch nicht verantwortlich für Veränderungen und Verschlechterungen، die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware oder Produkte innerhalb der Wirrufsfrist entstehen.
Bei Unterschreitung des vom VERKÄUFER مهرجان Aktionslimitbetrags aufgrund der Ausubung des Wirrufsrechts wird der im Rahmen der Aktion genutzte Rabattbetrag storniert.

PRODUKTE ، DIE NICHT MIT WIDERRUFSRECHT VERWENDET WERDEN KÖNNEN:
Unterwäsche، Bade- und Bikinihosen، Make-up-Materialien، Einwegprodukte، Waren، die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum wahrscheinlich ist، die auf Wunsch des KÄUFERS oder eindeutig für den schnherenderbenert nicht für eine Rücksendung geeignet sind، wenn ihre Zeitschriften wie Zeitungen und Zeitschriften، mit Ausnahme derjenigen، die im Rahmen des Abonnementvertrags bereitgestellt werden، Sofortige Leistung in einer electronischenrachere Umtebung. aufzeichnung und Datenträger، Computerverbrauchsmaterialien، können gemäß der Verordnung nicht zurückgegeben werden، wenn ihre Verpackung vom KÄUFER geöffnet wurde. Darüber hinaus ist es vor Ablauf des Wirrufsrechts nicht möglich، das Wirrufsrecht في Bezug auf die mit Zustimmung des Verbrauchers Begonnenen Dienstleistungen gemäß der Verordnung auszuben.
Um Kosmetik- und Körperpflegeprodukte، Unterwäscheprodukte، Badebekleidung، Bikinis، Bücher، reproduzierbare Software und Program، DVDs، VCDs، CDs und Kassetten sowie Schreibwaren (Toner، Patronen، Bänder zbekleidung، unpackin.

SPÄTZFALL UND RECHTSFOLGEN
Der KÄUFER akzeptiert، erklärt und verpflichtet sich، im Rahmen der Kreditkartenvereinbarung zwischen der Bank des Karteninhabers und der Bank Zinsen zu zahlen und bei Zahlungsverzug gegenüber derhaf im Falletion der Vormitten Falleta zahlen في diesem Fall kann die zuständige Bank rechtliche Schritte einleiten ؛ kann die entstehenden Kosten und Anwaltsgebühren vom KÄUFER geltend machen، und in jedem Fall akzeptiert der KÄUFER für den Fall، dass der KÄUFER aufgrund seiner Schuld in Verzug gerät، den Schaden und Verlutend der Leäp.

ZAHLUNGS-UND LIEFERBEDINGUNGEN
Sie können eine Banküberweisung oder EFT (تحويل الأموال الإلكتروني) auf eines unserer Bankkonten (TL) vornehmen.
أسطورة Ihren Kreditkarten auf unserer احصل على أرباح Sie von Online-Einzelzahlungs- oder Online-Ratenzahlungsmöglichkeiten für alle Arten von Kreditkarten. Bei Ihren Online-Zahlungen wird der Betrag am Ende Ihrer Bestellung von Ihrer Kreditkarte abgebucht.

bottom of page